Limit w rachunku bieżącym

Linia w rachunku bieżącym - udzielana w ramach rachunku firmowego, bez zabezpieczeń do 200 000 zł, udzielana w oparciu o historyczne obroty na obecnie posiadanym koncie firmowym, atrakcyjne warunki oprocentowania, wstępna decyzja nawet w 1 dzień
Limit w rachunku bieżącym to wygodne rozwiązanie zapewniające źródło finansowania bieżącej działalności firmy. Uprawnia Klienta do wielokrotnego zadłużania się w rachunku bieżącym do wysokości limitu ustalonego w umowie.
Każdy wpływ środków na rachunek obniża kwotę zadłużenia, spłata całości lub części kredytu powoduje odnowienie limitu o kwotę dokonanej spłaty. Odsetki naliczane są wyłącznie od aktualnego zadłużenia, a pobierane są na koncie każdego miesiąca.

Z myślą o różnych potrzebach naszych Klientów stworzyliśmy trzy typy limitów kredytowych przyznawanych na uproszczonych zasadach:
  • szybki kredyt dla firm prowadzących uproszczoną księgowość,
  • szybki kredyt dla branż, adresowany do wybranych grup zawodowych, prowadzących uproszczoną księgowość,
  • szybki kredyt obrotowy dla firm prowadzących pełną księgowość.
Najważniejsze korzyści
  • sposób na utrzymanie płynności finansowej
  • szybka i prosta procedura uruchomienia kredytu, przy minimum formalności
  • łatwy dostęp do przyznanych środków
  • wpłaty na rachunek spłacają kredyt
  • limit odnawialny przez cały okres trwania umowy.